Quanlythuoc247 1.0.3 icon
QR Code

Quanlythuoc247 1.0.3 APK

4/5
 • Author

 • Última versão:

  1.0.3

 • Data de publicação:

  Mar 02 2020

Quanlythuoc247

Phần mềm quản lý nhà thuốc số 1 Việt Nam, Dễ dùng và Tiết kiệm chi phí. Dùng Thử Miễn Phí Ngay!
Phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công tác quản trị bán thuốc, nhập, xuất, tồn kho…Tiện lợi, quản lý mọi lúc mọi nơi chỉ cần máy tính, điện thoại của bạn kết nối Internet hoặc 3G.
+ Quản lý hhập kho
+ Quản lý chuyển kho
+ Tạo hóa đơn bán lẻ
+ Quản lý nhập, xuất, tồn, kiểm kê thuốc trong kho
+ Quản lý danh mục thuốc, bán thuốc theo liều
+ Quản lý kho, chi nhánh, quản lý nhân viên
+ In mã vạch, bán hàng bằng mã vạch
+ Báo cáo thống kê doanh số theo ngày, theo nhân viên, theo chi nhánh Software for managing drugstore in Vietnam No.1, Easy to use and Cost saving. Try it Free Now!
Application software supports in the management of drug sales, import, export, inventory ... Convenient, manage anytime, anywhere just need your computer, your phone to connect to the Internet or 3G.
+ Managing warehouse
+ Manage stock transfer
+ Create retail invoices
+ Managing import, export, inventory and inventory of drugs in warehouses
+ Managing drug list, selling drugs by dose
+ Warehouse management, branches, staff management
+ Barcode printing, sales by barcode
+ Report on sales statistics by day, by employees, by branch
 • Categoria:

  Livre Medical

 • Obtê-lo em:

 • Requisitos:

  5.0ou mais alto+

Quanlythuoc247 Histórico de versões do APK
Quanlythuoc247 1.0.3 for Android 5.0ou mais alto APK Download

Version : 1.0.3 for Android 5.0ou mais alto

Atualizar em : 2020-03-02

Faça o download do APK (16.07 MB)

More From Developer